All blog

Latest Update 10/08/2022
Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) ไม่ว่าหม้อต้มรุ่นไหน ก็สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) ได้

Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) ไม่ว่าหม้อต้มรุ่นไหน ก็สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) ได้

 

             

                Bialetti Induction Plate เป็นแผ่นเหนี่ยวนำความร้อนได้รับการพัฒนาโดย Bialetti เพื่อให้หม้อกาแฟอะลูมิเนียมสามารถใช้งานได้บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยตัว Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

                เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) คือ เตาที่อาศัยความร้อนจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า  ส่งผ่านไปยังภาชนะที่สามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้  เช่น  เหล็กหรือสแตนเลสบางชนิด  ทำให้ภาชนะร้อนขึ้นจนสามารถประกอบอาหารได้  อุปกรณ์ที่ไม่มีความสามารถเหนี่ยวนำแม่เหล็ก  เช่น อลูมิเนียม แก้ว เซรามิค  จะไม่ทำให้ไม่สามารถเกิดความร้อนได้

วิธีใช้ Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) มีดังนี้

  1. วาง Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) ลงบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction)
  2. วางหม้อกาแฟที่เตรียมไว้ลงบน Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน)
  3. เปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) ให้มีความแรงระดับปานกลาง
  4. ปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) หลังจากกาแฟออกมาถึงใต้จงอยปากของหม้อต้มกาแฟส่วนบน และนำหม้อต้มกาแฟ (Moka pot) ออกจาก Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน)
  5. ปล่อยให้ Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) เย็นลงและนำไปล้างทำความสะอาด

 

คุณสมบัติของ Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน)

  • ใช้วัสดุสแตนเลส ทำให้แข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • สามารถใช้กับ หม้อต้มกาแฟโมคาพอทของ Bialetti ขนาด 1-6 ถ้วย
  • ที่จับกันความร้อน ผลิตจากพลาสติกบอโรซิลิเกตทนความร้อน ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 13 ซม และเส้นรอบวงประมาณ 25.5 ซม

 

การใช้งานและการดูแลรักษา

              Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) สามารถใช้ กับเครื่องล้างจานได้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องไมโครเวฟ โดยหลังจากใช้งานแผ่นเหนี่ยวนำความร้อน ควรปล่อยให้เย็นลง จึงนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า และเช็ดทำความสะอาดให้แห้งก่อนเก็บ

ใครที่สนใจ Bialetti Induction Plate (แผ่นเหนี่ยวนำความร้อน) สามารถสั่งซื้อได้เลย คลิกเพื่อซื้อสินค้า