Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด

จัดทำเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

 

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ GoodLiving Thailand ของ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ GoodLiving Thailand ของ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น

 

ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกหรือใช้บริการ หรือทำการซื้อสินค้าในเว็ปไซต์ GoodLiving Thailand ของบริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด

ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่

 

ในกรณีการรับประกันสินค้า

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด จะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในการรับประกัน โดยมีข้อมูลที่ทำการจัดเก็บดังนี้

 

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ใน การนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่าง เพิ่มเติมด้วย ได้แก่

 

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบ และเข้าใจว่าเว็บไซต์ตังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ทั้งนี้ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้